Alien Nation

Alien Nation

Nhóc Trùm - The Boss Baby
Vài năm sau, trái đất sẽ có lần tiếp xúc đầu tiên với một nền văn minh ngoài hành tinh. Những người ngoài hành tinh này, được gọi là Người mới đến, dần dần bắt đầu hòa nhập vào xã hội con người sau nhiều năm kiểm dịch.
Background
Thông tin phim
Diễn viên
Trailer
  • Thời lượng: 91 min
  • Độ phân giải: 720p
  • IMDb: 6.3
Bình luận