NGÀY ĐỘC LẬP

Independence Day

Nhóc Trùm - The Boss Baby
Người ngoài hành tinh đã đến trái đất và mục tiêu của họ là để chiếm lấy tài nguyên và phá huỷ. Chiến đấu bằng công nghệ cao, sử dụng vũ khí tốt nhất của con người là cách duy nhất để tồn tại. Vũ khí hạt nhân đã được sử dụng...
Background
Thông tin phim
Diễn viên
Trailer
  • Thời lượng: 145 min
  • Độ phân giải: 1080p
  • IMDb: 6.9
Bình luận
Keywords: Independence Day